IMF 2019 - Triển lãm Quốc tế Máy móc Thiết bị lần thứ 26 tại Việt Nam; CHF 2019 - Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp Ngũ kim & Linh kiện cố định lần thứ 4 tại Việt Nam. - SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA -