Triển lãm Quốc tế Điện Công nghiệp, Dân dụng và Tự động hóa Việt Nam lần thứ 4 - E&A VIETNAM 2017 - SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA -

Triển lãm Quốc tế Điện Công nghiệp, Dân dụng và Tự động hóa Việt Nam lần thứ 4 - E&A VIETNAM 2017

1/23/2017 2:14:15 PM
Dưới sự ủng hộ và bảo trợ của Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam – VCCI, UBND TP Hà Nội, Hội Tự động hóa Việt Nam, Hội Dây & Cáp điện TP. Hồ Chí Minh, các bộ, ban ngành, hiệp hội hữu quan, Công ty CP Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam (VIETFAIR), Công ty CP Quốc tế Khang Phát (KAPA Corp) Triển lãm Quốc tế Điện Công nghiệp, Dân dụng và Tự động hóa Việt Nam lần thứ 4 - E&A VIETNAM 2017, từ ngày 16 - 18/ 08/ 2017, SECC 799 Nguyễn Văn Linh, Q7, TP. Hồ Chí Minh