VINACHEM EXPO 2019 - Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Hoá chất lần thứ 14 tại Việt Nam. - SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA -