CÔNG TY CỔ PHẦN HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VÀ QUẢNG CÁO VIỆT NAM - VIETFAIR
LĨNH VỰC KINH DOANH
Vietfair nhà tổ chức hàng đầu tại việt nam về tổ chức Giao thương và XTTM trong và ngoài nước...
Vietfair là một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam chuyên tổ chức Hội chợ - Triển lãm...
Ngoài lĩnh vực chính, Vietfair còn kinh doanh một số lĩnh vực như quảng cáo, in ấn, bất động sản, vận chuyển...
SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA
VIDEO
Vị trí quảng cáo