Tin tức

VIETNAM MEDIPHARM 2021 - Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y Dược Việt Nam lần thứ 28

Thời gian: 21 – 24 / 07 / 2021 tại Cung Văn hoá Hữu nghị, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

VIETNAM HOSPITAL 2020 - Triển lãm Bệnh viện Quốc tế Việt Nam lần thứ 13

Thời gian: 22 – 25/ 07/ 2020, Cung Văn hoá Hữu nghị Hà Nội, 91 Trần Hưng Đạo – TP. Hà Nội

VIETNAM DENTAL 2020 - Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Nha khoa lần thứ 9 tại Việt Nam

Thời gian: 22 - 25/07/2020; Cung Văn hoá Hữu nghị Hà Nội, 91 Trần Hưng Đạo – TP. Hà Nội

CHINA MEDI-PHARM 2020 - Triển lãm Y Dược và Thiết bị Y tế Trung Quốc lần thứ 14 tại Việt Nam

Thời gian: 22 - 25/07/2020; Cung Văn hoá Hữu nghị Hà Nội, 91 Trần Hưng Đạo – TP. Hà Nội

VIETNAM MEDICAL TOURISM 2020 - Triển lãm Du lịch Y tế Quốc tế lần thứ 7 tại Việt Nam

Thời gian: 22 - 25/07/2020; Cung Văn hoá Hữu nghị Hà Nội, 91 Trần Hưng Đạo – TP. Hà Nội
« Trước1 - 2 - 3Sau »