Tin tức tổng hợp

Vietfair nhà tổ chức hàng đầu tại việt nam về tổ chức Giao thương và XTTM trong và ngoài nước...

11/4/2021 10:02:31 AM
Công ty CP Hội chợ Triển lãm & Quảng cáo Việt Nam - VIETFAIR là một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam chuyên tổ chức Hội chợ - Triển lãm và quảng cáo, hoạt động XTTM trong nước và Quốc tế. Công ty có đội ngũ cán bộ với bề dày kinh nghiệm, tận tâm với công việc, sáng tạo, học hỏi để hoàn thiện mình, đã tạo nên ưu thế và bản sắc riêng để VIETFAIR luôn đem lại thành công cho khách hàng.

VIETFAIR luôn một tôn chỉ: “Vì khách hàng và phục vụ khách hàng”  

Một số kết quả trong việc tổ chức và tham gia tổ chức...