Sự kiện 2012 - 2013

VINAMAC EXPO 2013 - Triển lãm Quốc tế về Máy móc, Thiết bị, Nguyên phụ liệu, Sản phẩm Công nghiệp Việt Nam lần thứ 8 tại TP HCM

Triển lãm Quốc tế về Máy móc Thiết bị,Nguyên phụ liệu và Sản phẩm Công nghiệp Việt Nam lần thứ 8 - Vinamac Expo 2013 Triển lãm diễn ra từ ngày 04 - 07/12/2013 tại Trung tâm Triển lãm & Hội chợ Tân Bình (TBECC) 446 Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình, TP. HCM

VIETNAM TRADE EXPO 2013 - Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 8 tại TP HCM

Triển lãm diễn ra từ ngày 04 - 07/12/2013 tại Trung tâm Triển lãm & Hội chợ Tân Bình (TBECC) 446 Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình, TP. HCM

CHINACHEM 2013 - Triển lãm Công nghiệp Hoá chất Trung Quốc lần thứ 10 tại Việt Nam

Triển lãm Công nghiệp Hoá chất Trung Quốc lần thứ 10 tại Việt Nam, Triển lãm diễn ra từ ngày 04 - 07/12/2013 tại Trung tâm Triển lãm & Hội chợ Tân Bình (TBECC) 446 Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình, TP. HCM.

ISME VIET NAM 2013 - Triển lãm Quốc tế về Gang thép và Gia công kim loại lần thứ 4 tại Việt Nam

diễn ra từ ngày 04 - 07/12/2013 tại Trung tâm Triển lãm & Hội chợ Tân Bình (TBECC) 446 Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình, TP. HCM.

VINA COATINGS 2013 - Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Sơn và Vật liệu phủ lần thứ 5 tại Việt Nam 2013

Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Sơn và Vật liệu phủ lần thứ 5 tại Việt Nam 2013, diễn ra từ ngày 04 - 07/12/2013 tại Trung tâm Triển lãm & Hội chợ Tân Bình (TBECC) 446 Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình, TP. H
« Trước1 - 2 - 3Sau »