Các Cơ quan, Đơn vị Ủng Hộ & Bảo Trợ các sự kiện do Công ty VIETFAIR tổ chức - Đơn vị Ủng hộ - Bảo trợ -

Các Cơ quan, Đơn vị Ủng Hộ & Bảo Trợ các sự kiện do Công ty VIETFAIR tổ chức

8/2/2016 8:52:59 AM
Công ty CP Hội chợ Triển lãm & Quảng cáo Việt Nam (VIETFAIR) là một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam chuyên tổ chức Hội chợ - Triển lãm và quảng cáo, hoạt động XTTM trong nước và Quốc tế. Công ty có đội ngũ cán bộ với bề dày kinh nghiệm, tận tâm với công việc, sáng tạo, học hỏi để hoàn thiện mình, đã tạo nên ưu thế và bản sắc riêng để VIETFAIR luôn mang lại thành công cho khách hàng...