VIETNAM TRADE EXPO 2013 - Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 8 tại TP HCM - Sự kiện 2012 - 2013 -