VINA COATINGS 2013 - Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Sơn và Vật liệu phủ lần thứ 5 tại Việt Nam 2013 - Sự kiện 2012 - 2013 -