VINAMAC EXPO 2013 - Triển lãm Quốc tế về Máy móc, Thiết bị, Nguyên phụ liệu, Sản phẩm Công nghiệp Việt Nam lần thứ 8 tại TP HCM - Sự kiện 2012 - 2013 -