METAL & WELD 2019 - Triển lãm Quốc tế về Công nghệ Hàn cắt & Gia công Kim loại lần thứ 8 tại Việt Nam. - SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA -