Sự kiện 2016 - 2017

VIETNAM TEXPRINT 2017

9/19/2021 11:02:22 AM
Triển lãm Quốc tế Thiết bị và Công nghệ in thêu dệt may tại Việt Nam - VIETNAM TEXPRINT 2017 và Triển Lãm Quốc Tế Về In Phun Quảng Cáo Kỹ Thuật Số - Vietnam Sign 2017, diễn ra từ ngày 29/11 - 02/12/2017 tại (SECC) - 799 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Dưới sự ủng hộ của Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, UBND Thành phố Hồ Chí Minh, các Bộ ban ngành hữu quan cùng các Hiệp hội ngành hàng, Công ty Cp Hội chợ Triển lãm & Quảng cáo Việt Nam – VIETFAIR phối hợp cùng HongKong Allall Info Media Group, tổ chức Triển lãm Quốc tế Thiết bị và Công nghệ in thêu dệt may tại Việt Nam - VIETNAM TEXPRINT 2017 và Triển Lãm Quốc Tế Về In Phun Quảng Cáo Kỹ Thuật Số - Vietnam Sign 2017, diễn ra từ ngày 29/11 - 02/12/2017 tại (SECC) - 799 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Các tin khác